Meget mere
ansvarlighed

I 2022 kan vi fejre, at vi har leveret kvalitetsvarer til lave priser til danskerne i 28 år. Fra første åbningsdag har vi drevet vores forretning ud fra stærke værdier.

Vi står stadig overfor en lang række udfordringer på vejen mod 2030, men via en fælles indsats, er vi sikre på, at vi når i mål.

I april 1994 åbnede vi dørene til vores første to butikker i Skive. I dag er konceptet enkelt. Det skal være enkelt, hurtigt og billigt at købe kvalitetsvarer samtidig med, at vi tager ansvar for mennesker, dyr, klima og miljø. Det er det koncept, som vi bygger samtlige af vores initiativer omkring bæredygtighed på.

Vi har en forventning om, at både vi og vores leverandører tager et medansvar.

Code of Conduct

REMA 1000 har som virksomhed et globalt ansvar, og i dag har vi en forventning om, at både vi og vores leverandører tager medansvar for arbejdsforhold og miljø i de lande, hvor vores varer fremstilles. Derfor arbejder vi for etisk handel i hele leverandørkæden, og vi respekterer alle menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøkrav og anti-korruption.

Vi har en Code of Conduct, der skal respektere FN og ILO’s anerkendte og grundlæggende menneskelige og faglige rettigheder. Denne Code of Conduct er også indskrevet i aftalerne med vores leverandører.

Læs vores Code of Conduct i CSR-rapporten

Etisk Handel
Danmark

REMA 1000 er medlem af Etisk Handel Danmark, fordi vi ønsker at være med til at fremme arbejdet med og for etisk handel.

Det er vigtigt for os at sikre, at etiske retningslinjer kommunikeres til leverandørerne, og at der gennem dialog sker en opfølgning på, om leverandørerne arbejder aktivt i henhold til disse under produktion, distribution og salg af varer til REMA 1000. Vi skruer op for vores fokus på ansvarlig leverandørstyring, men det betyder også, at vi sætter høje krav til os selv. Derfor har vi sat nogle ambitiøse etiske standarder.

Læs mere hos Etisk Handel Danmark

Meget mere krav til os selv

Vi skal sikre, at etiske retningslinjer kommunikeres til leverandørerne, og at der gennem dialog sker en opfølgning på, om leverandørerne arbejder aktivt i henhold til disse under produktion, distribution og salg af varer til REMA 1000.

- Tage hensyn til alle menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder sammen med andre konkurrencemæssige forhold når vi vælger leverandører.

Arbejde for at sikre tiltag så varer eller tjenester produceres, hvor de ikke truer arbejdstagernes rettigheder eller menneskerettigheder.

- Kræve at leverandører skal dokumentere, at produktionen sker i overensstemmelse med vores Code of Conduct og de etiske retningslinjer.

- Hjælpe til at etablere tiltag for at sikre, at leverandørkæden for varer til os overholder de etiske retningslinjer.

- Gennem dialog arbejde for forbedringer af forholdene hos leverandører, hvor de etiske retningslinjer ikke bliver overholdt.

- Arbejde systematisk med etik, som en integreret del af indkøb og salg af varer.

- Påvirke debatten om etik i varehandelen gennem dialog med forbrugere, myndigheder, organisationer og andre interessenter.

- Årligt indberette en status for arbejdet med etik til Etisk Handel Danmark, som en del af medlemsskabet af Etisk Handel Danmark.

- Tage ansvar ift. krænkede interessenter og sikre oprejsning og evt. erstatning til implicerede parter.

- Supplere ledelsesberetningen til årsregnskabet med en redegørelse for vores samfundsansvar, herved forstås, at vi frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i vores forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

REMA 1000 anerkender og respektere naturligvis dansk lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, v/Lov vedr. klageinstans.