Slip haven fri!

Slip haven fri! er vores nyeste projekt sammen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor målet er meget mere biodiversitet i Danmark. Vi vil gøre det lettere at gøre en forskel i egen have eller sågar på altanen. Kravet er, at minimum 20 % af dit udeareal skal slippes fri og være til gavn for sommerfugle, bier og insekter.

Læs meget mere om projektet her på Sliphavenfri.dk

Med over 5 millioner indbyggere i Danmark, der bor i lejligheder og huse med altaner og haver, er der meget, der kan vindes på biodiversitetsfronten - tænk engang, hvor meget vi kan gøre for biodiversiteten, hvis vi alle sammen gør bare lidt.

Meget mere biodiversitet!

I REMA 1000 tager vi ansvar. Klima. Miljø. Bæredygtighed. Disse tre ord ligger dybt i vores måde at arbejde på, og de er centrale i vores fokus på ”discount med holdning”. Vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening bygger på et ønske om at være med til at styrke biodiversiteten i Danmark. 

Det er et mål, som vi deler, og sammen vil vi også hjælpe dig til nemt at kunne gøre en forskel i din have.

Vi har derfor sammensat et sortiment af haveplanter, der er ekstra gode for biodiversiteten - især til gavn for vilde bier og sommerfugle. Sortimentet er altid under udvikling, så i vores butikker vil du løbende møde planter, som er anbefalet af Danmarks Naturfredningsforening. 

Vi er derudover Danmarks Naturfredningsforenings første såkaldte Sommerfuglepartner. Det betyder, at vi har forpligtet os til at omlægge 80.000 m2 af vores område ved vores centrallager i Horsens til gavn for sommerfugle og andre insekter

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et udtryk for mangfoldighed i plante- og dyreliv. Der er altså ikke fokus på det enkelte dyre- eller planteliv, men på et samlet billede. 

En høj grad af biodiversitet betyder en høj sammensætning af arter og liv, mens en lav grad af biodiversitet betyder en lav sammensætning af forskellige arter og liv. Man kalder også biodiversitet for biologisk diversitet.

Læs mere på biodiversitet.nu


Hvorfor "Meget mere biodiversitet"?

Flere rapporter har gennem tiden slået fast, at biodiversiteten er på kraftigt tilbagetog. Flere dyre- og plantearter uddør, og den danske natur bliver mere og mere uniform. 

Det er et problem, fordi vi mennesker er afhængige af en mangfoldig natur. Planter og insektliv er afhængige af hinanden i et kredsløb, og når plantearter fjernes fra naturen, fjernes også føden til insekterne. Ingen føde, ingen bestøvning til nye planter. Og så videre. Sommerfugles og biers aktivitet er essentiel for os, da den er med til at bestøve planter, som er et livsgrundlag for os.

Læs mere hos Danmarks Naturfredningsforening

Hvordan "Meget mere biodiversitet"?

Når vi i REMA 1000 vælger at arbejde med et fokusområde, så går vi altid i partnerskab med eksperter og ildsjæle på området. Danmarks Naturfredningsforening hjælper os til at tage de rigtige beslutninger for at nå målet om mere biodiversitet. 

Det er vigtigt, at vi er med til at tilbyde sommerfugle og insekter nektar og pollen fra tidligt forår til sent efterår, så de har føde til en hel sæson. Det kan vi gøre med at plante de rigtige planter i vores have, samt at tage små enkle tiltag, som gør, at insekterne har flere levesteder – små ting, der gør en stor forskel. Og selvom din have ikke er stor, eller du måske kun har en altan, så kan du sagtens være med!

Du kan også hjælpe biodiversiteten med at deltage i at registrere udvalgte arter og levesteder på Danmarks Naturfredningsforenings app NaturTjek – en interessant og lærerig måde at gøre en forskel på og på samme tid have det sjovt i naturen.

Verdensmål 15: livet på land Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening er med til at understøtte to af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling