Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse og REMA 1000 har etableret et partnerskab og indgik i 2022 en aftale om at løfte dyrevelfærden til højeste niveau på langt flere produkter fra grise, kyllinger og køer. Aftalen indebærer blandt andet, at 25 % af salget af alt fersk kød fra gris og kylling skal stamme fra frilandsproduktioner inden for de næste to til tre år.

Læs mere om aftalen her

AMBITIØSE PARTNERE TAGER ANSVAR FOR HELE DYRET

I REMA 1000 har vi i aftalen med Dyrenes Beskyttelse fundet en partner, der er meget ambitiøs på kyllingernes og de danske producenters vegne. Udover målet om at øge salget af ferske fødevarer fra fritgående grise og kyllinger, ønsker REMA 1000 også at tage ansvar for hele dyret. Det betyder i praksis, at produkter lavet af de mindre kendte udskæringer af dyrene i langt højere grad bliver mulige at købe med Dyrenes Beskyttelses anbefaling på, så det ikke kun er f.eks. flæskesteg og kyllingebryst, der ligger i kølediskene.

Dyrenes Beskyttelse er en forening som arbejder for bedre dyrevelfærd gennem forbrugerkampagner, politisk påvirkning, oplysningsarbejde samt praktisk hjælp til dyr i nød. Dyrenes Beskyttelse blev dannet i 1875 og er Danmarks ældste og største dyreværnsorganisation med 66.000 medlemmer.

Læs mere om Dyrenes Beskyttelse her

PARTNERSKABET MELLEM DYRENES BESKYTTELSE OG REMA 1000

  • Aftalen er femårig og indeholder ambitiøse målsætninger for mejeriprodukter, kylling og gris.
  • Udover en udvikling af sortimentet af fødevarer med et højt dyrevelfærdsniveau er der indgået en aftale om udfasning af ROSS 308 kyllinger og en løbende overgang til langsommere voksende kyllinger, først som ferskvarer, forhåbentligt allerede i 2. halvdel af 2022, og senest i løbet af 2023, og det er ambitionen, at det også sker i frossen og forarbejdet form inden for de kommende år.
  • REMA 1000 vil som den første detailkæde i Danmark tage et såkaldt anatomisk ansvar på fritgående kyllinger, så meromkostningen ved at producere kyllinger med højeste dyrevelfærd bliver så begrænset som muligt, så endnu flere danskere får råd til at tilvælge den gode dyrevelfærd. Derfor vil der både være fritgående kylling på frost og forarbejdet kylling i REMA 1000 butikker senest i 2024.
  • Senest ved udgangen af 2022 består det faste ferske sortiment i REMA 1000 kun af mere langsomt voksende kyllinger.
  • Ferske kyllinger solgt på kampagne konverteres løbende fra Ross 308 til en langsommere voksende race, efterhånden som der er tilstrækkeligt mængder til det hos producenterne.
  • Senest med udgangen af 2023 er alt kylling af racen Ross 308 på ferskvarer udfaset.
  • Det er yderligere ambitionen i aftalen, at Ross 308 som råvare og ingrediens er helt udfaset i alle produkter med udgangen af 2025.


MÆRKET 'ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE'


Mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' er et registreret garanti- og certificeringsmærke, som kun må benyttes på produkter, hvor produktionen er godkendt af Dyrenes Beskyttelse i henhold til fastlagte mærkekrav. Mærket har eksisteret i 30 år på det danske marked og har kun et niveau for dyrevelfærd, som blandt andet betyder, at det kun gives til produktioner, hvor dyrene har adgang til det fri. 

Betingelser for brugen af mærket er til enhver tid underlagt gældende mærkekrav samt de almindelige og specielle betingelser for brugen af mærket. 

Læs mere om krav og betingelser for brug af mærket her