MOT - Danmark

Vi har støttet organisationen MOT Danmark siden 2014. MOT Danmark laver træningsforløb for unge i sunde holdninger og værdier.

MOT Danmark udspringer fra MOT i Norge og kom til Danmark i 2013. REMA 1000 var en af de første erhvervspartnere, der støttede MOT i Danmark.

MOT’s forløb er for tre forskellige målgrupper

Folkeskolen (7-9 klasser), 10. klasse (inkl. efterskoler) og ungdomsuddannelserne. I alt har 65.000 børn og unge været igennem et MOT-forløb i løbet af deres skoletid.

MOT’s forløb skaber store resultater. En evaluering af 49 skoler, der har været igennem et MOT-forløb viser, at fraværsprocenten er faldet på alle skoler (på enkelte skoler helt op til 50 %), at gennemsnitskarakteren er steget, og at mobning er blevet udryddet på 41 af skolerne. Derudover beretter 87 % af lærerne på MOT-skolerne, at deres arbejdsglæde er steget.

Læs mere hos MOT