Ansvar for miljø, klima og etik

I REMA 1000 tager vi et globalt medansvar og arbejder med et skarpt fokus på miljø, klima og etik. Dette gælder både vores varer, transporten af vores varer, driften af vores butikker og meget mere.

I REMA 1000 vil vi gerne gøre det lettere for dig at træffe de valg, som bidrager positivt i forhold til mennesker, dyr, klima og miljø. Derfor benytter vi forskellige certificeringer, som gør det lettere for dig som kunde at træffe dine valg, når du står i butikken. Læs mere om de forskellige certificeringer – og hvad de står for længere nede på siden.

Et bedre forbrug af plast i REMA 1000

I REMA 1000 driver vi vores samfundsansvar under overskriften "Discount med holdning". Et af vores centrale fokusområder er at mindske brugen af emballage og plast og sikre, at de emballager, vi bruger, kan indgå i et cirkulært system.

Fx har emballagen på vores REMA 1000 vaskemiddel siden 2020 været lavet af genanvendt plast. Men i 2022 lykkedes det vores leverandør at lave et cirkulært system, hvor vi nu anvender husholdningsindsamlet plast fra danskernes egne skraldespande.

Læs mere her

Klimavenlig logistik

Vi arbejder på at klimaeffektivisere vores transport mest muligt som led i FN’s verdensmål nr. 9 – nemlig Innovation og infrastruktur. I REMA 1000 bruger vi hver dag brændsel og strøm, når vi leverer varer til vores butikker landet over. Derfor går vi op i at køre meget mere effektivt ved at reducere "tomme kilometer". I 2021 sparede vi 950.000 km. ved at tage varer med retur til vores distributionscenter i Horsens.

Det er vores målsætning, at vi i 2030 kun kører med hybridlastbiler i de større danske byer.

Læs mere

Klimavenlige butikker

Det er ingen hemmelighed, at vores butikker over hele landet bruger en del strøm til at holde madvarerne kolde og friske, samt til at belyse og opvarme butikkerne. Det betyder, at vi konstant arbejder på at energieffektivisere vores butikker. Derfor har vi konverteret til LED-lys i 97,7 % af vores butikker, ligesom 46 af dem har fået installeret solceller – i 2021 gav det en besparelse på 9,1 tons CO2.

Vores nyetablerede butikker udnytter desuden overskudsvarmen fra køleanlæggene.

Læs mere

Plantebaseret

Hos REMA 1000 ønsker vi at give vores kunder mulighed for at bidrage positivt i kampen for miljøet. Derfor tilbyder vi en lang række plantebaserede alternativer, ligesom vi har fokus på et øget udvalg af frugt og grønt. Når du sætter planterne på bordet, bidrager du nemlig til at gøre en grøn forskel.

Ud over at tilbyde flere plantebaserede alternativer, ønsker vi også at give dig inspiration i dagligdagen gennem spændende plantebaserede opskrifter – blandt andet under temaet "kødfrie dage".

Læs mere

Ansvarlig soja

Soja er blandt verdens mest proteinholdige afgrøder per hektar sammenlignet med andre afgrøder. Det gør det til et utroligt udbytterigt landbrugsprodukt. Derfor handler det om at finde ansvarlige måder at producere sojaen på, så der tages hensyn til både naturen og producenterne. Derfor er vi i REMA 1000 med i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Læs mere

Ansvarlig palmeolie

Palmeolie indgår i en lang række varer, men en stor del af produktionen er stærkt kritiseret. Vi vil være med til at finde ansvarlige måder at producere palmeolie på, så der udvikles og tages de rette hensyn. Derfor er vi i REMA 1000 med i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie.

Læs mere

Etik i REMA 1000

I REMA 1000 stiller vi krav til os selv og til vores leverandører. Vi mener, at vi har et globalt ansvar og vi skal tage medansvar for arbejdsforhold og miljø i de lande, hvor vores varer fremstilles. Vi har derfor en Code of Conduct og er medlem af Etisk Handel Danmark, fordi vi ønsker at være med til at fremme arbejdet med og for etisk handel.

Læs mere om etik i REMA 1000 her