Klimavenlig butik

I REMA 1000 ønsker vi, at vores butikker bliver mere energiefiktive. Energiforbruget i vores butikker er et af de punkter, hvor vi som virksomhed har stor påvirkning på vores miljø og klima. Derfor arbejder vi hele tiden på at finde løsninger til smartere, færre og bedre energikilder til butikkerne. På den måde skaber vi løbende et mere klimaeffektivt REMA 1000.

Vi har siden 2015 foretaget store investeringer i vores eksisterende butikker, for at de kan blive mere energieffektive. Dette har haft en positiv effekt på energiforbruget, og dermed også en nedbringelse af CO2-udledningen. Vi har blandt andet skiftet en stor del af belysningen i butikkerne ud, så det nu er LED. Derudover bliver alle nye REMA 1000 butikker bygget efter nye byggereglementer, hvor blandt andet den varme, der udvikles i køleanlægget, bruges til opvarmning af salgslokalet.

Klimavenlige energikilder

I 2018 begyndte vi at montere solceller på de butikstage, hvor det giver mening med placeringen. En gennemsnitlig REMA 1000 butik bruger omkring 232.000 kWh per år, og et solcelleanlæg på taget kan producere 7,5% af det årlige forbrug (17.900 kWh). Med solcelleanlæggene er der blevet udledt 78,76 tons mindre CO2, hvilket svarer til en køretur på 440.000 kilometer i en almindelig personbil.